Chào các bạn . !!

Để MU Đông người chơi hơn BQT sẽ gộp máy chủ Vucanus qua MU Hà Nội

Vì bên MU Hà Nội đồ 1 option lên vì vậy BQT sẽ phải kiểm tra xong mới gộp qua MU Hà Nội

Các bạn nào 2 option sẽ bị giảm xuống còn 1 option và sẽ được chuyển thành Gcoin 100k 1 món

Các bạn làm theo hướng dẫn để BQT chuyển qua.

Bước 1 : Tải game MU Hà Nội http://taigame.muhanoi.vn/

Bước 2 : Đăng ký tài khoản MU Hà Nội ( Máy chủ Devias ) http://taikhoan.muhanoi.vn/DEVIAS/

Bước 3 : Báo danh để BQT gộp qua

1 : Tài khoản và tên nhân vật máy chủ Vulcanus

2 : Tài khoản và Tên nhân vật bên máy chủ Devias

3 : Gửi báo danh về fanpage hỗ trợ https://www.facebook.com/muhanoi2008


Lưu ý : 2 tài khoản gộp cùng IP và để Mật khẩu giống nhau nếu 2 bên khác nhau BQT sẽ không gộp qua

v
à không quá 2 ác 1 tài khoản . BQT sẽ fix cho bằng bên sever của bên đó


BS và sẽ được giảm lại. LV sẽ đc xóa và wing 2 cũng chỉ mang đc 1 cái.

Rất mong các bạn thông cảm nhé. Vì phát triển sever.


Thời gian gộp bắt đầu từ 14h00 đến 24h ngày 11/03 : vì vậy các bạn báo danh sớm nhất để BQT tiến hành gộp

nếu ai báo danh muộn thì BQT không chịu trách nhiệm đâu nhé.

BQT MU Game Thủ xin thông báo