Đua Top ALL

(Từ ngày 26-02 đến 24h ngày 06-02)

Tính Theo Xếp hạng theo BXH All

Chú ý :Nếu bằng Reset nhau thì tính Reset cuối nhanh nhất
# Nhân vật Relife Reset Lớp nhân vật RS Cuối
1 ChoDien 0 155 Blade Master 23/02 09:10:20
2 24092 0 155 Hight Elf 23/02 00:55:22
3 cavexauho 0 155 Hight Elf 23/02 00:53:20
4 Kiss 0 155 Hight Elf 23/02 20:26:57
5 0000 0 155 Hight Elf 23/02 01:37:01
Top Phần thưởng Ghi Chú
1 1 Sét Item Cấp 7 + Luck + 1 Option + 11 Tùy chọn class
2 1 Sét Item Cấp 6 + Luck + 1 Option + 11 Tùy chọn class
3 1 Sét Item Cấp 5 + Luck + 1 Option + 11 Tùy chọn class
4 1 Sét Item Cấp 3 + Luck + 1 Option + 11 Tùy chọn class
5 Wing 2 + Luck + MNL Tùy chọn class