Đua Top ALL

(Từ ngày 26-02 đến 24h ngày 06-02)

Tính Theo Xếp hạng theo BXH All

Chú ý :Nếu bằng Reset nhau thì tính Reset cuối nhanh nhất

Top Phần thưởng Ghi Chú
1 1 Sét Item Cấp 7 + Luck + 1 Option + 11 Tùy chọn class
2 1 Sét Item Cấp 6 + Luck + 1 Option + 11 Tùy chọn class
3 1 Sét Item Cấp 5 + Luck + 1 Option + 11 Tùy chọn class
4 1 Sét Item Cấp 3 + Luck + 1 Option + 11 Tùy chọn class
5 Wing 2 + Luck + MNL Tùy chọn class
Đua Top Class
(Từ ngày 26-02 đến 24h ngày 16-02)
Tính Theo Xếp hạng theo BXH Từng CLASS

Chú ý :Nếu bằng Reset nhau thì tính Reset cuối nhanh nhất

Top Phần thưởng Ghi Chú
1 Vũ khí rồng cấp 2 + Luck + 1 Option + 11 Tùy chọn classMốc Nạp Thẻ

Tính Theo Xếp hạng theo EVENT - > Vua Nạp Thẻ

Nạp đủ mốc liên hệ Admin để nhận :
https://www.facebook.com/muhanoi2005

Hoặc : 0635324745

Mốc Phần Thưởng
500.000 Cánh cấp 2 + 1 Option
1.000.000 Vũ khí rồng + Luck + 2 Option + 11
3.000.000 Wing 2 + Luck + MNL + 12
6.000.000 Sét Item cấp 7 + Luck + 2 Option + 13
10.000.000 Cánh cấp 2.5 + Luck + 1 Option
15.000.000 Sét ITem Cấp 7 + Luck + 2 Option + 11