(Từ 13h 06-02 đến 17h ngày 07-02)Đua Top Alpha Test

Giải
Phần Thưởng
gadungcam 200.000 Gcoin
QuynhOK 100.000 Gcoin
DaiCaBi 50.000 Gcoin