(Từ 13h 06-02 đến 17h ngày 07-02)Đua Top Alpha Test

Giải
Phần Thưởng
1 200.000 Gcoin
2 100.000 Gcoin
3 50.000 Gcoin
Lưu ý :
- Toàn bộ nhân vật sẽ bị xóa khi Open Beta chính thức vào 13h ngày 08-02-2020
- Toàn bộ tiền tệ của tài khoản sẽ bị xóa (Gcoin nạp thẻ sẽ được giữ nguyên)
- Phần thưởng Đua Top Alpha Test sẽ được trao ngay khi Open Beta chính thức`