Đua Top Danh Vọng :

00h ngày 25-10 đến 24h ngày 10-11 23:59'

Tính Theo BXH Tất cả

Nội Dung:
Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng Top Danh Vọng

TOP
Phần thưởng
1 1 Sét đồ thần + Luck + 1 Option tùy chọn + 13
2 1 Sét đồ thần + Luck + 1 Option tùy chọn + 11
3 1 Sét đồ thần + Luck + 1 Option tùy chọn
4 - 5 1 Wing 3 + Luck + Manalost

# Nhân Vật Tổng Điểm Reset
1 LyLyTTxs 729520
2 bupbeTD 515754
3 duatopDV 496640
4 Unikey 383183
5 Khangz2 379110


Báo danh :

Tên nhân vật :
Top 1 2 3 Sét thần muốn nhận :
TOp 4 5 báo danh wing muốn nhận :