Đua Top Chủng Tộc :

00h ngày 25-10 đến 24h ngày 05-11 23:59'

Tính Theo BXH Từng Chủng Tộc
Phần thưởng nhận theo chủng tộc
Đổi giới tính trước 48h cách ngày chốt Top sẽ bị loại ( nếu đổi phải đổi trước 2 ngày chốt TOP)
Nội Dung:Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng All Reset .
Anh em tự tính toán sao cho hợp lý để tránh việc tranh cãi . BQT sẽ chỉ dựa vào website trao giải nhé . Đừng để sau chốt lại ý kiến check rest này reset kia hay người này Reset trước , Reset sau . KẾT QUẢ DỰA TRÊN BXH TRÊN WEBSITE LÀ KẾT QUẢ CUỐI CÙNG
Lưu ý :

Bằng lần rs chúng tôi sẽ tính lever ai cao hơn - Nếu bằng rs và bằng lever chúng tôi sẽ tính ai rs trước
Đừng thắc mắc với BQT là tại sao khi đêm người ta đứng tốp dưới mà mai lại thấy người ta lên tốp vì đơn giản người ta cày max lever sau nhưng lân rs cuối người ta trước các bạn nhé

Top Phần thưởng
1 1 Wing 3 + Luck + Manalost + 11
2 1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option + 11Đua Top Danh Vọng :

00h ngày 25-10 đến 24h ngày 10-11 23:59'

Tính Theo BXH Tất cả

Nội Dung: Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng Top Danh Vọng

TOP
Phần thưởng
1 1 Sét đồ thần + Luck + 1 Option tùy chọn + 13
2 1 Sét đồ thần + Luck + 1 Option tùy chọn + 11
3 1 Sét đồ thần + Luck + 1 Option tùy chọn
4 - 5 1 Wing 3 + Luck + Manalost

Đua Top Phú Hộ
13h ngày 25-10 đến Hết tháng 11
Xếp hạng theo Tổng tổng thẻ đã nạp
Nạp đủ mốc nhận quà ngay

Mốc Nạp
Phần thưởng
2.000.000 1 Wing 3 + Luck + Manalost + 11
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option + 11
5.000.000 1 Sét Socket tùy chọn + Luck + 2 Option tùy chọn + 3 lỗ đã khảm SK 3 + 13
10.000.000 1 Wing Seson 8 + 2 Option + Luck + 13
1 Vũ khí SS8 Tùy chọn + 2 Option + 3 Socket đã khảm 3
15.000.000 5 Slot nâng Item lên + 13
3 Slot nâng Item lên + 15

► Nạp trên 5tr được nâng thêm 1 Option vào 5 món đồ