Đua Top Phú Hộ
13h ngày 25-09đến 24h ngày 30-09 23:59'
Xếp hạng theo Tổng tổng thẻ đã nạp vào máy chủ
# Nhân Vật Gcoin nạp
1 KennyG 8100000
2 NewKang 8000000
3 MrHuyen 1000000
4 Clip 1000000
5 1NaiChuoi9 500000
TOP >> 500.000 Gcoin > 2.500.000 Gcoin Gcion >>4.500.000
1 Wing 2 + Luck + MaNaLost + 11 Thêm 1 Vũ Khí Rồng Cấp + 11: 10% Hoặc 2%+Luck+Skill Thêm Bộ Ring Pen 2 Option + 3% HP
Nâng cấp lên Wing 2.5
2 Wing 2 + Luck + MNL Nâng Wing lên Luck +9
Thêm 1 Vũ Khí Rồng Cấp + 9: 10% Hoặc 2%+Luck+Skill
Thêm Bộ Ring Pen 2 Option + 3% HP
Nâng cấp lên Wing 2.5
3 Wing 2 + MNL + 9 Nâng Wing thành Luck MNL
Thêm 1 Vũ Khí Rồng Cấp : 10% Hoặc 2%+Luck+Skill

Thêm Bộ Ring Pen 2 Option + 3% HP
Nâng cấp lên Wing 2.5
4 - 10 Wing 2 +Luck Nâng Wing Thêm MNL
Thêm 1 Vũ Khí Rồng Cấp : 10% Hoặc 2%+Skill
Thêm Bộ Ring Pen 2 Option + 3% HP
Nâng cấp lên Wing 2.5