Nội dung: Cập nhật lại Antihack mới
Sau khi bảo trì hoàn tất BQT sẽ cập nhật Link Client Game mới . Các bạn tạm thời xóa toàn bộ Link Client cũ BQT sẽ cập nhật link mới tại Forum