PDA

View Full Version : Sự kiện 1. Sự Kiện Chung Đua Top Open Beta Huyền Thoại
 2. Tổng Kết Đua Top All 5 Ngày
 3. Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc
 4. Tổng Kết Đua Top All 10 Ngày
 5. Sự Kiện Chung Event Đua Top Tháng 7
 6. Tổng Kết Đua Top All 15 Ngày
 7. Sự Kiện Chung Sự Kiện Công Thành Chiến vào 20:00 14/7/2018
 8. Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc Tháng 7
 9. Tổng Kết Đua Top Tất Cả Tháng 7
 10. Tổng Kết Đua Top Danh Vọng T.7
 11. Sự Kiện - Thiên Thướng Event Đua Top Thiên Tướng
 12. Sự Kiện - Thiên Thướng Trao Giải Đua Top Aphatest máy chủ Thiên Tướng
 13. Tổng Kết Đua Top All 5 Ngày 30/9 và 1/10
 14. Tổng Kết Đua Top Phú Hộ
 15. Tổng Kết Trao giải đua top chủng tộc
 16. Tổng Kết Đua Top All 10 Ngày
 17. Sự Kiện - Thiên Thướng Event Đua Top Tháng 10 máy chủ Thiên Tướng
 18. Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc máy chủ Thiên Tướng Tháng 10
 19. Sự Kiện - Thiên Thướng Đua Top Danh Vọng + Class + Phú Hộ Cuối Tháng 10 đến hết Tháng 11
 20. Tổng Kết Tổng Kết Đua Top All 30 ngày Tháng 10
 21. Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc
 22. Tổng Kết Top Danh Vọng Tháng 11 - Thiên Tướng
 23. Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc + Top Danh Vọng Tháng 11
 24. Sự Kiện - Thiên Thướng Sự Kiện Đua Top Tháng 12 máy chủ Thiên Tướng
 25. Sự Kiện - Vucanus Sự Kiện Đua Alphatest máy chủ VUCANUS
 26. Sự Kiện - Vucanus Sự Kiện Đua Top Open Beta máy chủ VUCANUS
 27. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Alphatest Vucanus
 28. Tổng Kết Trao Giải Đua Top All
 29. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Chủng Tộc
 30. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Phú Hộ
 31. Tổng Kết Trao Giải Đua Top All
 32. Sự Kiện - Vucanus Event Đua Top Tháng 2/3 máy chủ VUCANUS
 33. Tổng Kết Trao giải Đua Top All Tháng 3