PDA

View Full Version : Thông Báo 1. Thông Báo Thông Tin Open Beta máy chủ Huyền Thoại
 2. Thông Báo Thông Tin Aphatest máy chủ Huyền Thoại
 3. Thông Báo Bảo Trì máy chủ Đến 15h 10/7/2018
 4. Thông Báo Cập nhật Link Tải game mới - Vui lòng tải để truy cập game
 5. Thông Báo Bảo trì máy chủ đến 17h 7/8/2018 - Nâng Cấp Máy chủ + Antihack
 6. Thông Báo Sự kiện Igame Mu Game Thủ
 7. Thông Báo Bảo Trì Máy Chủ Hoàn Tất - Vui Lòng Tải Lại Game 8/7/2018
 8. Thông Báo Link Gộp máy chủ Huyền Thoại sang máy chủ Bá Vương MuDeVuong.VN
 9. Thông Báo- Thiên Tướng Sự kiện Igame Mu Game Thủ máy chủ THIÊN TƯỚNG
 10. Thông Báo- Thiên Tướng Thông Tin Open Beta máy chủ Thiên Tướng vào 13:00 25/9/2018
 11. Thông Báo- Thiên Tướng Đua Top Test và Thông Tin Tạo Nhân Vật Aphatest máy chủ Thiên Tướng
 12. Thông Báo- Thiên Tướng Bảo Trì máy chủ 9:00 đến 10:30 22/10/2018
 13. Thông Báo- Thiên Tướng Bảo Trì máy chủ 10h 25/10 đến 10h05 25/10 - Cập nhật Item
 14. Thông Báo- Thiên Tướng Hỗ trợ gộp Server Thiên Tướng
 15. Thông Báo - Vucanus Thông tin OPEN BETA máy chủ VUCANUS 13:00 08-02-2020
 16. Thông Báo - Vucanus Thông Tin Alpha Test Máy Chủ VUCANUS 13:00 06-02-2020
 17. Thông Báo Bảo Trì Máy Chủ Định Kì 9:15 đến 9:45 ngày 27/2/2020
 18. Thông Báo - Vucanus Gộp máy chủ Vucanus qua Máy chủ Devias Mu ( muhanoi.vn)
 19. Thông Báo - Vucanus Link gộp sang MuViet.VN máy chủ NORIA